دانلود رایگان


گزارش منابع انسانی پتروشیمی فارابی به هلدینگ - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد اسلاید : 23 گزارش منابع انسانی پتروشیمی فارابی به هلدینگ (معرفی پتروشیمی فارابی) اين

دانلود رایگان
گزارش منابع انسانی پتروشیمی فارابی به هلدینگفرمت فایل: پاورپوینت - powerpoint,
( -- قابل ویرایش )
گزارش منابع انسانی پتروشیمی فارابی به هلدینگ (معرفی پتروشیمی فارابی) اين مجتمع داراي 2 واحد توليدي PA و D.O.P و مجموعه ايي از واحد هاي خدماتي از جمله ديگهاي بخار - توليد آب صنعتي - توليد ازت - مولد برق اضطراري - سيستم جمع آوري و پايش پساب هاي صنعتي - برج خنك كننده آب و كوره زائد سوز مي باشد . مجتمع پتروشيمي فارابي اولين توليد كننده محصولات PA , DOP در ايران بوده كه در سال 1355 به جمع واحد هاي توليدي كشور پيوست . با احداث اين مجتمع احتياجات صنايع پلاستيك داخلي به روغن نرم كننده DOP و همچنين نياز صنايع رزين و رنگ سازي به PA تامين گرديد . اعضای هیئت مدیره و سهامداران آرمان استفاده حداکثر از امکانات و تجهیزات برای تداوم عرضه محصولات کیفی و حفظ موقعیت شرکت در بازار داخلی از نظر داشتن مزایای رقابتی و رهبری بازار و افزایش سهم صادرات در بازارهای هدف . بیانیه ماموریت ما مدیران و سرپرستان و کارکنان شرکت پتروشیمی فارابی با اتکاء به سرمایه های انسانی و با استفاده از روشهای علمی مدیریت و مزیت های نزدیکی به خطوط ارتباطی ( زمینی – دریایی ) تلاش خواهیم کرد تا دی اکتیل فتالات ( DOP ) و انیدرید فتالیک پرک ( PAF ) را که جزء کالاهای واسطه ای جهانی برای تولید PVC های انعطاف پذیر ، رزین های مورد استفاده در صنایع رنگ سازی می باشند با استفاده از فناوری پذیرفته شده در سطح جهانی و با کیفیتی مطلوب در بازارهای داخلی و جهانی عرضه کنیم تا بدینوسیله بتوان حداکثر سود را نصیب سهامداران نمود و در این راستا خود را ملزم به رعایت کلیه مسئولیت های اجتماعی از جمله رعایت استانداردهای زیست محیطی و همچنین رعایت کرامت انسانی نسبت به ذینفعان می دانیم و به گونه ای عمل خواهیم کرد که از احترام و وفاداری مشتریان ، کارکنان ، تامین کنندگان مواد اولیه ، سهامداران و سایر ذینفعان بهره مند شویم . استراتژی وظیفه ای در حوزه منابع انسانی شرکت از سالهای قبل دارای گواهینامه کیفیت OHSAS بوده که پس از انقضاء از اواخر سال 1385 اقدام به برگزاری دوره های بازآموزی استانداردهای کیفیت و مستند سازی نموده و در نهایت گواهینامه استاندارد OHSAS از موسسه URS اخذ گردید . در چند ساله اخیر به علت برگزاری دوره های آموزشی و همچنین رعایت استانداردهای مربوط و همچنین شناسایی کانون های خطر در شرکت هیچ گونه حادثه ای رخ نداده است . راه اندازی سیستم های حضوروغیاب و پرسنلی و احکام بصورت جامع و یکپارچه با حوزه مالی . (3a- منابع انسانی برنامه ریزی ، مدیریت و توسعه می یابند) امتیاز خود ارزیابی سال 85 : 4% نقاط قوت : مشاهده نشد . نواحی قابل بهبود : - علیرغم تعیین سیاستهای سازمان در فرایند طرح ریزی استراتژیک منابع انسانی ، برنامه ها و اهداف این بخش مشخص نشده است . - شواهدی ازهم راستا سازی راهبردهای سازمانی با ساختار سازمانی و چارچوب فرایندهای کلیدی وجود ندارد . - رویکردهای استخدام ، جانشین پروری و مسیر شغلی برای بروزآوری مورد بازنگری قرار نگرفته اند . - روش هایی برای اطمینان حاصل شدن از وجود انصاف در تمامی زمینه های استخدامی و همچنین بهره گیری از مزایای سازمانی ایجاد نشده است . - از نظر سنجی برای درک استنباطات کارکنان و بهره گیری از آن در برنامه ریزی نیروی انسانی به منظور افزایش رضایت و انگیزش کارکنان استفاده نشده است . زمینه های قابل بهبود زیر معیار 3a : - تدوین سیاستها و برنامه های درازمدت کارکنان سازمان با توجه به شرایط استخدامی چندگانه . - ایجاد سازوکار جانشین پروری برای تضمین تامین مدیران آینده و همچنین مسیر شغلی کارکنان . - استقرار سیستم نظرسنجی منظم از کارکنان و تجزیه و تحلیل آن . - سازماندهی کارکنان با استفاده از تشکیل تیم های کاری و ایجاد فرایندهای عرضی . (3b – دانش و شایستگی پرسنل شناسایی ، تعریف ، توسعه و حفظ می شود.) امتیاز خودارزیابی سال 85 : 6.6% نقاط قوت : - روش اجرایی آموزش برای شناسایی و اجرای نیازهای آموزشی تدوین شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است . - عملکرد کارکنان طبق استانداردهای شرکت نفت بصورت سالیانه ارزیابی شده و برهمین اساس به ایشان پاداش پرداخت می شود . نواحی قابل بهبود : - طبقه بندی عده ای از پرسنل با توجه به قوانین وزارت نفت و عده ای براساس قانون کار صورت گرفته است و در این خصوص رویکرد یکپارچه ای تهیه نشده است . - روش های آموزشی به کار گرفته شده در شرکت از نقطه نظر جامعیت و اثربخشی مورد ارزیابی قرار نگرفته است . - روش یکپارچه ای برای توسعه و ارتقای کارکنان وجود ندارد . - راهکاری برای تعیین اهداف فردی و تیمی و همچنین ارزیابی کارکنان در زمینه میزان دستیابی به اهداف و بروزآوری آنها وجود ندارد . - برای بالا بردن مهارت های کارکنان در کارهای تیمی و گروهی تمهیداتی اندیشیده نشده است . زمینه های قابل بهبود زیرمعیار 3b : - بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل و اجرای آن بر مبنای شایسته سالاری . - بازنگری در سیستم آموزشی سازمان . - ایجاد زمینه هایی برای ارتقای افراد متناسب با تجربه ، شایستگی و هوشمندی . - آموزش مهارت های تیمی به افراد . - تعیین اهداف افراد ، تیم ها و واحدهای سازمانی و ارزیابی متناسب برای آنها . (3c – پرسنل مورد مشارکت و توان افزایی قرار می گیرند .) امتیاز خودارزیابی سال 85 : 6.1% نقاط قوت : مشاهده نشد . نواحی قابل بهبود : - رویکردی برای تشویق کارکنان به مشارکت در تیم ها وانجام فعالیت های بهبود وجود ندارد . - کنفرانس ها و مراسم داخلی فاقد رویه و برنامه می باشد . همچنین نحوه تشویق کارکنان به مشارکت در آنها نیز معلوم نشده است . - راهکاری برای جمع آوری پیشنهادات خلاقانه کارکنان در دست نیست . - مدیران برای توسعه برنامه های توان افزایی آموزش داده نشده اند . - روش های توسعه مشارکت و توان افزایی در شرکت های پیشرو مورد مطالعه و الگوبرداری قرار نگرفته است . زمینه های قابل بهبود زیرمعیار 3c : - ایجاد سیستم پیشنهادات برای جمع آوری و بکارگیری پیشنهادات خلاقانه کارکنان ، مشتریان و سایر ذینفعان . - تدوین تقویم کنفرانس های داخلی و تشویق افراد به مشارکت در آنها . - آموزش و تنظیم برنامه تفویض اختیار برای مدیران . - ایجاد سیستم تشویقی برای کارکنان مسئولیت پذیر و مشارکت طلب . (3d – پرسنل و سازمان دارای گفتمان هستند .) امتیاز خودارزیابی سال 85 : 5.1% نقاط قوت : - جلسات انتقال تجربه ماهیانه خصوصا در واحد فنی برگزار می شود . نواحی قابل بهبود : - به منظور شناسایی و درک نیازهای ارتباطی کارکنان سازمان رویکردی در دست نیست . - برنامه های ارتباطی سازمان بر مبنای نیازهای ارتباطی تنظیم نشده است . - کانالهای متنوع ارتباطی برای پوشش ارتباطات افقی و عمودی ایجاد نشده است . - جلسات انتقال تجربه تمامی واحدهای شرکت را در برنمی گیرد و اثربخشی آن در واحد فنی نیز ارزیابی نشده است . زمینه های قابل بهبود زیرمعیار 3d : - تعیین لیست و نوع ارتباطاتی که در شرکت لازم است از طریق نظرسنجی و یا گروههای متمرکز کارشناسی . - تعیین سازوکارها ، تجهیزات و برنامه های تامین کننده نیازهای ارتباطی کارکنان سازمان برای انجام امور محوله و تبادلات فرهنگی و انسانی . - ایجاد روش و یا روشهایی به منظور گسترش یادگیری سازمانی از طریق بهترین تجربیات بدست آمده کارکنان . (3e – پرسنل ؛ جبران خدمت ، تقدیر و مورد توجه واقع می شوند .) امتیاز خودارزیابی سال 85 : 14.2% نقاط قوت : - بروشورهای اطلاع رسانی در زمینه مسائل ایمنی ، سلامتی و محیط زیست تهیه و بین کارکنان توزیع می گردد . همچنین الزامات مرتبط با OHSAS18001 رعایت می گردد و کلاسهای بازآموزی نیز برگزار می شود . - مزایای متنوعی نظیر معاینات ادواری ، واکسیناسیون و همچنین هدایا و کمکهای مالی و جنسی برای کارکنان تدارک دیده شده است . نواحی قابل بهبود : - با توجه به دوگانگی پرداخت ، روش یکپارچه ای برای هماهنگی نظام حقوق و دستمزد کارکنان وجود ندارد . - برای تشویق کارکنان به مشارکت و مسئولیت پذیری رویه ای طراحی نشده است . - میزان آگاهی کارکنان از مسائل ایمنی ، بهداشتی و سلامتی ارزیابی نمی گردد . - اثربخشی مزایای مختلف برقرار شده برای کارکنان در میزان رضایت و انگیزش ایشان اندازه گیری نمی گردد . زمینه های قابل بهبود زیرمعیار 3e : - بازنگری برنامه های آموزشی به منظور هماهنگ سازی نظام پرداخت . - ایجاد رویکردی برای تشویق کارکنان به مشارکت و توان افزایی . - برقراری ارتباط مابین مزایا ، رضایت و انگیزش کارکنان و همچنین اندازه گیری اثربخشی منظم این امکانات . (4a – شراکتهای خارجی مدیریت می شوند .) امتیاز خودارزیابی سال 85 : 5.7% نقاط قوت : مشاهده نشد . نواحی قابل بهبود : - تامین کنندگان شرکت به منظور افزایش ارزش افزوده ساماندهی نشده اند . - زنجیره تامین در بالادست و پایین دست سازمان تشکیل نشده است . - برای همکاری و وحدت رویه با شرکای سازمانی رویه ای تنظیم نشده است . - شواهدی از Benchmarking در زمینه شراکتهای خارجی وجود ندارد . زمینه های قابل بهبود زیرمعیار 4a : - تعیین زنجیره ارزش سازمان . - ساماندهی تامین کنندگان . - اندازه گیری و بازنگری منافع حاصل از زنجیره تامین . (7a – شاخصهای استنباطی نتایج پرسنل .) امتیاز خودارزیابی سال 85 : 7.4% ( 5.6 امتیاز ) نقاط قوت : مشاهده نشد . نواحی قابل بهبود : - دیدگاههای کارکنان در زمینه انگیزش و رضایتمندی از طریق نظر سنجی و یا سایر روشهای معتبر جمع آوری نشده و بررسی روند آنها ممکن نیست . - اهداف معینی برای افزایش نتایج استنباطی کارکنان درنظر گرفته نشده است . - نتایج با دیگران مقایسه نشده است . - بهبود دهنده های نتایج در توانمندسازها تعیین نشده اند . (7b – سنجه های عملکرد نتایج پرسنل .) امتیاز خودارزیابی سال 85 : 9.6% ( 2.4 امتیاز ) نقاط قوت : - سطح غیبت و بیماری و همچنین حوادث کارخانه در سالهای اخیر کاهش یافته است . نواحی قابل بهبود : - داده های مربوط به نتایج عملکردی کارکنان جمع آوری نشده و نحوه تغییرات آنها مشخص نیست . - هدف گذاری مشخصی برای دستیابی به نتایجی بهتر صورت نگرفته است . - شواهدی برای مقایسه نتایج با دیگران وجود ندارد . - محرک های نتایج در توانمندسازها شناسایی نشده اند . (8b – شاخص های عملکرد نتایج جامعه .) امتیاز خودارزیابی سال 85 : 5.6% ( 4.2 امتیاز ) نقاط قوت : مشاهده نشد . نواحی قابل بهبود : - اطلاعات و داده های مرتبط با نتایج عملکردی جامعه جمع آوری نشده اند و روند تغییرات آنها مشخص نیست . - برای بهبود نتایج عملکردی جامعه اهدافی تعیین نشده است . - مقایسه ای مابین نتایج شرکت با سایر پتروشیمی های ایران و بهترین ها صورت نگرفته است . - عوامل موثر بر نتایج شناسایی نشده اند . با تشکر از حضور شما سروران گرامی
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحقیق درمورد،پاورپوینت درمورد،پروژه درسی،پروژه کارآفرینی،پروژه پایان ترم،پروژه علوم انسانی،پاورپوینت فنی و مهندسی،درس،دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کار تحقیقی ارتشاء

مقاله درمورد آرمان هاي حكومت از ديدگاه امام

پرسشنامه میزان اضطراب

پروژه کارورزي

بانک مرکزی

پاورپوینت آشنایی با طاق و قوس و گنبد در معماری

گام تضمینی برای بدست آورن هر آنچه که می خواهید

بررسی وضعیت حقوقی غایب مفقودالاثر

تحقیق درباره اندازه گیری مواد افزودنی در شیر 10ص

پاورپوینت آشنایی با طاق و قوس و گنبد در معماری